7-8. osztály

Az alábbi dokumentumok csak csoportvezetői hozzáféréssel elérhetőek!

I7_1 Isten, aki lépést tesz felém. Megszólított és megszólítható ember vagyok.pdf
I7_2 Isten, aki célt, távlatot ad - Közösségbe hívott ember vagyok.pdf
I8_1 Kapcsolatom a természettel és az abban feltáruló Istennel.pdf
I8_2 Művelje és őrizze. Felelősségünk a teremtett világért.pdf