Kik vagyunk?

Kalazancius Mozgalom

A Kalazancius Mozgalom - közöttünk csak KM - 2016-ban indult el Magyarországon. A piarista rend ifjúsági világmozgalmának vagyunk része, amely világszerte közel 20.000 tagot számlál. 

Mára az ország minden piarista intézményében, de még Kolozsváron is megtalálhatóak vagyunk, folyamatosan növekvő létszámmal. Kisgyerekkortól fiatal felnőtt korig szerveződnek a csoportjaink, amelyeket több mint 100 önkéntes csoportvezető kísér hétről hétre. 

A csoportokba önkéntesen köteleződnek el a gyerekek és fiatalok, akikkel heti találkozásaink során megosztjuk egymás között az életünket és hitünket. Egy KM-foglalkozás a játék, beszélgetés és imádság hármas pillérére építve keresztény közösséget alkotunk. A piaristaságunk belső iránytűként a tág értelemben vett tanulás, a képesség- és készségfejlesztés támogatására, valamint a közösségépítésre vezet bennünket. 

A piarista karizmához kapcsolódva azt szeretnénk, hogy Kalazancius lelkülete szerint éljük életünket, miközben a piarista nagycsaládhoz való tartozásunkkal kifejezzük az egyházhoz tartozásunkat is. 

KALAZANCIUS MOZGALOM csoportok

általános-, középiskola és egyetem

A piarista iskolákhoz és kollégiumokhoz kapcsolódva országszerte vannak csoportjaink általános iskolai, középiskolai és egyetemista évfolyamokon egyaránt. A csoportok heti rendszerességgel találkoznak, alkalmaik a játék és a beszélgetés köré szerveződnek, amit imával zárnak. 

Az egyetemista korú fiatalok számára Budapesten, Pécsett és Szegeden szerveződnek csoportjaink. 

csoportvezetők

A KM csoportok oszlopos tagjai jelentkezhetnek csoportvezetőnek, amivel, hogyha sikeresen elvégzik a képzést, saját csoportot vezethetnek. 

helyi koordinátorok

A KM helyi vezetői, a koordinátorok, akik munkájukkal támogatják és összefogják a csoportvezetőket a városokban. Kapcsolattartóként működve az iskolák és a mozgalom között.

Koordináció

Szabó Dániel tartományi koordináló csapat tagja

Schmutzer Áron
tartományi koordináló csapat tagja

Kalmár Petra
tartományi koordináló csapat tagja

Márkus Roland SP
tartományi koordinátor

Takács Tamás
tartományi koordiná csapat tagja

Kommunikáció

Környei Viktor tartományi kommunikáció tagja

Martos Emőke tartományi kommunikáció vezetője

Jusztin András
tartományi kommunikáció tagja

alapképzés

Dudás Fülöp alapképzés csapat tagja

Márkus Roland SP
alapképzés csapat tagja

Fábián Imre
alapképzés csapat tagja

Jusztin Veronika
alapképzés csapat tagja

Schmutzer Áron
alapképzés csapat tagja

Guba András SP
alapképzés csapat tagja