11-12. osztály

Az alábbi dokumentumok csak csoportvezetői hozzáféréssel elérhetőek!

H11_2 Életállapotok: házasság, papság, szerzetesség.pdf
H12_3 Ki vagyok én? Hol a helyem?.pdf
H12_1 Kalazancius és az édesapja: szabadon dönteni.pdf
H12_2 Jövőkép.pdf
H11_3 Életem története.pdf
H11_1 Kalazancius az olajfán: vágyak.pdf